Επιλέξτε τη γλώσσα σας:

EN | ES | PT | EL | AR (Μαρόκου) | AR (Λιβάνου)

Ο διαγωνισμός ανοίγει στις 2 Απριλίου και λήγει στις 24 Ιουνίου 2019. Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλουν μόνο μια ιστορία μέσω της παρακάτω φόρμας υποβολής.

Μάθετε περισσότερα για το προφίλ των κριτών, τα σημεία ενδιαφέροντος που ψάχνουν στα διηγήματα και αντλείστε έμπνευση από τις Μεσογειακές οικοπεριοχές της εκστρατείας Rooted Everyday.

Διαδικασία υποβολής

Γίνονται δεκτές υποβολές από επαγγελματίες και ερασιτέχνες συγγραφείς, των οποίων η υποβολή είναι πρωτότυπο έργο και παρουσιάζει πρωτότυπες ιστορίες και εμπειρίες από τη Μεσόγειο. Οι συγγραφείς πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και να είναι κάτοικοι ή να προέρχονται από τις περιοχές της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, του Μαρόκου ή του Λιβάνου. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εντελώς δωρεάν.

Γλώσσες

Οι ιστορίες πρέπει να υποβάλονται σε μια από τις παρακάτω γλώσσες:

● Αγγλικά
● Ισπανικά
● Αραβικά
● Πορτογαλικά
● Ελληνικά

Τρόπος υποβολής

Οι προδιαγραφές υποβολής των διηγημάτων είναι οι εξής:

● Γραμμένα στα Αγγλικά, Ελληνικά, Αραβικά, Πορτογαλικά ή Ισπανικά.
● Μέγιστος αριθμός 3000 λέξεων.
● Προσθήκη του αριθμού λέξεων στην επάνω δεξιά πλευρά της πρώτης σελίδας. Ο τίτλος δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό λέξεων.
● Οποιαδήποτε γραμματοσειρά, 12 στιγμών, μαύρη.
● Διπλό διάστιχο. (δλδ. Μια κενή γραμμή μεταξύ των γραμμών).
● Αρίθμηση των σελίδων στο κάτω μέρος.
● Μορφή αποθήκευσης σε Microsoft Word αρχείο (.docx).

Υποβάλετε την ιστορία σας για τον διαγωνισμό 3000 λέξεων #MedStoryPrize 2019

Μεσογειακός Διαγωνισμός Διηγήματος Rooted Everyday: Όροι και προϋποθέσεις

1. Η προθεσμία υποβολής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι τα μεσάνυχτα της 24ης Ιουνίου 2019 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET).

2. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει μόνο ένα διήγημα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

3. Η κριτική επιτροπή, που διορίζεται από την κεντρική ομάδα του Rooted Everyday, θα επιλέξει τους νικητές συγγραφείς βάσει της ατομικής τους βαθμολογίας και σχετικής συζήτησης μεταξύ τους. Η απόφαση των κριτών για όλα τα θέματα που αφορούν τον διαγωνισμό είναι οριστική, δεσμευτική και δεν υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης.

4. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε επαγγελματίες ή ερασιτέχνες συγγραφείς που προέρχονται ή διαμένουν στις εξής Μεσογειακές χώρες: την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Μαρόκο, την Ελλάδα και το Λίβανο. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι οποιουδήποτε εταίρου που συνδέεται με τη διοργάνωση του διαγωνισμού.

5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.

6. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι οι μοναδικοί συγγραφείς και κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων όλων όσων υποβάλλουν ή να έχουν λάβει άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων για να υποβάλλουν εκ μέρους τους. Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα όλων των υποβολών τους στον διαγωνισμό.

7. Η συμμετοχή συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Οι οδηγίες συμμετοχής αποτελούν μέρος των όρων και προϋποθέσεων. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις.

8. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε, να τροποποιήσουμε, να αποσύρουμε, να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε προσωρινά το διαγωνισμό σε περίπτωση ανωτέρας βίας, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων, παρ’ ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγουμε την απογοήτευση των συμμετεχόντων.

9. Είναι ευθύνη του συμμετέχοντος να εξασφαλίσει τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών από τα άτομα που αναφέρονται στην υποβολή του.

Όροι και προϋποθέσεις επιλεγμένων συγγραφέων

1. Οι συμμετέχοντες που θα επιλεχθούν, συμφωνούν να συμμετέχουν σε σχετική προβολή και στη χρήση του ονόματος και της συμμετοχής τους για σκοπούς διαφήμισης, προώθησης και δημοσιότητας χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

2. Ο συγγραφέας που έχει επιλεχθεί από την κριτική επιτροπή παραχωρεί στην εκστρατεία Rooted Everyday μη-αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής, δημοσίευσης και επικοινωνίας της συμμετοχής του στο κοινό, με την παρουσίαση της συμμετοχής του σε όλα τα μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στα εξής: διαδικασία επιλογής, επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή, υλικό προώθησης, τύπου και διαφήμισης που συνδέεται με το Rooted Everyday. Επίσης, παραχωρεί σε εμάς την άδεια να προχωρήσουμε σε δημοσίευση οποιασδήποτε υποβολής, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί είτε για εκδοτικούς είτε για προωθητικούς σκοπούς αποκλειστικά σε σχέση με την εκστρατεία Rooted Everyday και με πλήρη αναφορά στα στοιχεία του συγγραφέα. Άλλες εμπορικές ευκαιρίες, όπως η χορήγηση αδειών από τρίτους, μπορεί να υπάρχουν για τους συγγραφείς ώστε να επωφεληθούν από τη χρήση οποιουδήποτε έργου δημιουργηθεί κατά την επίσκεψη και τη συμμετοχή στην εκστρατεία. Όπου προκύψει ένα τέτοιο εμπορικό όφελος, θα πρέπει να ζητηθεί εκ των προτέρων άδεια από εμάς.

3. Ως επιλεγμένος συγγραφέας αποδέχεστε ότι το έργο σας μπορεί να προβληθεί από τις οργανώσεις που συνεργάζονται με το Rooted Everyday. Διατηρούμε το δικαίωμα
αναπαραγωγής οποιουδήποτε έργου για εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς.

4. Δε φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση κακής χρήσης των υποβολών, αλλά και
αποτυχίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους να συμμορφωθεί με τις οδηγίες σωστής αναφοράς στα στοιχεία του συγγραφέα.

5. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε αυτό το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο.

Είσοδος στον Μεσογειακό Διαγωνισμό Διηγήματος Rooted Everyday 2019.

#MedStoryPrize  #RootedEveryday

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

Μετάβαση, διαμονή και ξενάγηση στην οικοπεριοχή της χώρας προέλευσης/διαμονής του νικητή.
Καταγράψτε τις εμπειρίες σας.
Δημοσίευση των ιστοριών του νικητή και του πρώτου επιλαχόντα σε ebook.

Photo credits: Nuno Barreto Visuals (Portugal), Pablo y Javier Zurita – WWF España (Spain), Stefan Meyer (Greece), Hussein Zorkot (Lebanon), Inanc Tegkuc (Morocco).

Είσοδος στον Μεσογειακό Διαγωνισμό Διηγήματος Rooted Everyday 2019.

#MedStoryPrize  #RootedEveryday

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

Μετάβαση, διαμονή και ξενάγηση στην οικοπεριοχή της χώρας προέλευσης/διαμονής του νικητή.
Καταγράψτε τις εμπειρίες σας.
Δημοσίευση των ιστοριών του νικητή και του πρώτου επιλαχόντα σε ebook.

Photo credits: Nuno Barreto Visuals (Portugal), Pablo y Javier Zurita – WWF España (Spain), Stefan Meyer (Greece), Hussein Zorkot (Lebanon), Inanc Tegkuc (Morocco).