Επιλέξτε τη γλώσσα σας:

EN | ES | PT | EL | AR

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

Μετάβαση, διαμονή και ξενάγηση στην οικοπεριοχή της χώρας προέλευσης/διαμονής του νικητή.
Καταγράψτε τις εμπειρίες σας.
Δημοσίευση των ιστοριών του νικητή και του πρώτου επιλαχόντα σε ebook.

Photo credits: Nuno Barreto Visuals (Portugal), Pablo y Javier Zurita – WWF España (Spain), Stefan Meyer (Greece), Hussein Zorkot (Lebanon), Inanc Tegkuc (Morocco).

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

Μετάβαση, διαμονή και ξενάγηση στην οικο-περιοχή της χώρας προέλευσης/διαμονής του νικητή.
Καταγράψτε τις εμπειρίες σας.
Δημοσίευση των ιστοριών του νικητή και του πρώτου επιλαχόντα σε ebook.

Photo credits: Nuno Barreto Visuals (Portugal), Pablo y Javier Zurita – WWF España (Spain), Stefan Meyer (Greece), Hussein Zorkot (Lebanon), Inanc Tegkuc (Morocco).

Τα βραβεία του #MedStoryPrize της εκστρατείας Rooted Everyday
απονέμονται σε εθνικό επίπεδο.

Νικητής του Βραβείου Ενηλίκων

  • Ταξίδι, διαμονή και περιήγηση σε μια από τις οικο-περιοχές της χώρας εκστρατείας (Λήμνος, Όρος Σουφ, Υψηλός Άτλαντας, περιοχές Ντεχέσας και Μοντάδος) ανάλογα με τη χώρα διαμονής/προέλευσης του νικητή.
  • Yποστήριξη στην προώθηση του διηγήματός σας στις πλατφόρμες της εκστρατείας Rooted Everyday.
  • Ευκαιρία διεθνούς προβολής και προώθησης της καταγεγραμμένης εμπειρίας σας από το ταξίδι στην οικο-περιοχή της εκάστοτε χώρας στις πλατφόρμες της εκστρατείας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
  • Δημοσίευση του διηγήματός σας στο e-book της εκστρατείας Rooted Everyday
  • Πιστοποιητικό νίκης και τρόπαιο.

Επιλαχών του Βραβείου Ενηλίκων

  • Υποστήριξη στην προώθηση του διηγήματός σας στις πλατφόρμες της εκστρατείας Rooted Everyday.
  • Καλάθι με πλούσια δώρα από τις οικο-περιοχές του Rooted Everyday.
  • Δημοσίευση του διηγήματός σας στο e-book της εκστρατείας.
  • Πιστοποιητικό συμμετοχής.

Εθνικός Νικητής Παιδιών

Κάθε χώρα θα αναδείξει έναν εθνικό νικητή για τον παιδικό διαγωνισμό για τις κατηγορίες 8-13 και 14-18 ετών.

Βιβλία και πλούσια δώρα

Προωθητική υποστήριξη για να μοιραστείτε την ιστορία σας στις πλατφόρμες μας

Το διήγημά σας θα συμπεριληφθεί σε ebook

Πιστοποιητικό συμμετοχής

Οι νικητές και οι επιλαχόντες των βραβείων θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.